BİLİMSEL PROGRAM

08:30 ~ 08:40
Açılış: Mustafa Kemal Erol
08:40 ~ 08:50
Açılış: TKD Klinik Çalışmalar Proje Grubu
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
09:00 ~ 11:40
Klinik çalışmaların temelleri
Başkanlar: Lale Tokgözoğlu, Mehmet Özkan
09:00 ~ 09:40
Master ile buluşma: Randomize kontrollü çalışmaların esasları
Konuşmacı: C. Michael Gibson
09:40 ~ 10:00
Nedenselliğe karşı ilişki
Konuşmacı: Cihangir Kaymaz

10:00 ~ 10:10

Kayıt çalışmaları ve diğer gözlemsel çalışmalar
Konuşmacı: Selim Topcu
10:10 ~ 10:20
KAHVE MOLASI
10:20 ~ 11:10
Klinik çalışmaları anlama veya yanlış anlama
Başkanlar: Oktay Ergene, Cevat Kırma
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
10:20 ~ 10:40
Önemin önemsizliği
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
10:40 ~ 11:00
Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
11:00 ~ 11:10
Tartışma
11:10 ~ 11:20
KAHVE MOLASI
11:20 ~ 11:50
TKD - Klinik Araştırmalar Derneği Ortak Oturumu: Türkiye'de klinik çalışmalar
Başkanlar: Mustafa Kemal Erol, Vedat Aytekin
Konuşmacı: Hamdi Akan
11:50 ~ 12:45
Bazı köşetaşı çalışmalar üzerine beyin fırtınası-1
Başkanlar: Engin Bozkurt, Serdar Küçükoğlu
Panelistler: Aylin Yıldırır, Dilek Ural, Alper Kepez, Mehmet Ballı, Bernas Altıntaş, Cem Barçın
12:45 ~ 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 ~ 15:00
İstatistik ve Klinik Tahmin Modelleri
Başkanlar: Kamber Kaşalı, Mustafa Kılıçkap
14:00 ~ 14:20
Kardiyologlar için temel istatistik
Konuşmacı: Cem Barçın
14:20 ~ 15:00
Klinik tahmin modelleri (regresyon analizleri, kalibrasyon, iç ve dış validasyon)
Konuşmacı: Maarten Van Smeden
15:00 ~ 15:10
Tartışma
15:10 ~ 16:00
Bazı köşetaşı çalışmalar üzerine beyin fırtınası-2
Başkanlar: Sadi Güleç, Ertan Yetkin
Panelistler: Meral Kayıkçıoğlu, Enver Atalar, Hüseyin Ayhan, Ümit Giray, Çağlar Emre Çağlayan, Gamze Babur Güler
16:00 ~ 16:10
KAHVE MOLASI
16:10 ~ 17:10
Klinik çalışmaların değişen yüzü
Başkanlar: Ömer Kozan, Zeki Öngen
16:10 ~ 16:20
Birleşik sonlanım noktaları: kimlere faydalı?
Konuşmacı: Ali Karagöz
16:20 ~ 16:30
Ara analizler ve çalışmayı erken durdurma
Konuşmacı: Sabahattin Gündüz
16:30 ~ 16:40
RKÇ'lerde alternatif istatistiksel yöntemler
Konuşmacı:
16:40 ~ 16:50
Geleneksel çalışma dizaynlarına karşı yeni çalışma dizaynları
Konuşmacı: Pembe Keskinoğlu
16:50 ~ 17:00
Klinik çalışmaların sıklıkçı yorumuna karşın bayezyen yorum
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
17:00 ~ 17:10
Tartışma
17:10 ~ 17:20
KAHVE MOLASI
17:20 ~ 18:00
Bazı köşetaşı çalışmalar üzerine beyin fırtınası-3
Başkanlar: Yüksel Çavuşoğlu, M. Akbulut
Panelistler: Barış Kılçarslan, Ahmet Temizhan,Mehmet Birhan Yılmaz, Ender Örnek, Güliz Erdem


SALON 2

Oturum Saati Oturum Adı Bildiri Numarası Referans No Oturum Başlığı
10:20 ~ 10:30
Sözlü Oturum 1 SB-1 2 Hipertansif Hastalarda Frontal QRS-T açısının Non-dipper Durum ile İlişkisi

Yazarlar: Zülkif Tanrıverdi, Fatih Güngören, Feyzullah Beşli, Mustafa Beğenç Taşcanov
10:30 ~ 10:40
Sözlü Oturum 1 SB-2 3 ST-Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Yeni Olduğu Varsayılan Sağ veya Sol Dal Bloğunun Prognostik Önemi

Yazarlar: Flora Özkalaycı, Berhan Keskin, Aykun Hakgör, İbrahim Halil Tanboğa, Ali Karagöz, Vecih Oduncu, Cihangir Kaymaz
10:40 ~ 10:50
Sözlü Oturum 1 SB-3 5 Sol Kalp Yetersizliğinde Tomografi ile Ölçülen Pulmoner Arter Çapı ve Pulmoner Arter/Aort Oranı ile Pulmoner Basınçların Noninvazif Olarak Belirlenmesi

Yazar: Cem Doğan
10:50 ~ 11:00 Sözlü Oturum 1 SB-4 6 Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Pulmoner BT Anjiyografi ve Ekokardiyografi İle Elde Edilen Verilerin Hastalık Ciddiyeti, Prognozu Ve Mortalite İle İlişkisi

Yazar: Özgür Yaşar Akbal
11:20 ~ 11:28
Sözlü Oturum 2 SB-5 7 Myokard tutulumu olan Miyo-Perikarditler İle myokard Tutulumu Olmayan Akut Perikarditlerin Aritmi açısından karşılaştırılması

Yazar: Nizamettin Selçuk Yelgeç
11:28 ~ 13:36
Sözlü Oturum 2 SB-6 8 Evaluation of aortic distensibility by echocardiography and applanation tonometry in patients with mitral valve prolapse

Yazar: Sedat Kalkan
11:36 ~ 11:44
Sözlü Oturum 2 SB-7 9 Koroner yavaş akım fenomeninin klinik, demografik ve anjiyografik profili: Tek merkez deneyimi

Yazar: Sinan Cerşit
11:44 ~ 11:52 Sözlü Oturum 2 SB-8 10 The Relationship Between Platelet/Lymphocyte Ratio And Angiografic No-Reflow In Patients With None-St Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Coronary Intervention

Yazarlar: Ramazan Asoğlu, Arif Süner, Emin Asoğlu
11:52 ~ 12:00 Sözlü Oturum 2 SB-19 43 Skleroderma'ya Sekonder Pulmoner Arteryel Hipertansiyon ile Takip Edilen Hastada Intravenöz Epoprostenol Tecrübesi

Yazarlar: Abdullah Tuncez
14:10 ~ 14:18 Sözlü Oturum 3 SB-9 12 Perkütan transkateter aort kapak implantasyonu (tavi) yapılan hastalarda kanama ve vasküler komplikasyonlar açısından standart insizyon ve derin insizyon yaklaşımının karşılaştırılması

Yazarlar: Osman Uzman, Koray Demir, Duygu İnan, Ayça Gümüşdağ, Koray Kalenderoğlu, Evliya Akdeniz, Mehmet Saygı, İlhan İlker Avcı, Gönül Zeren, Can Yücel Karabay
14:18 ~ 14:26
Sözlü Oturum 3 SB-10 14 KABG li akut koroner sendrom hastalarının anjiografik ve PCI özellikleri: 1 yıllık tek merkez deneyimi

Yazar: Onur Taşar
14:26 ~ 14:34
Sözlü Oturum 3 SB-11 15 Karotis Arter Stentleme İşlemi Yapılan Hastalarda Periprosedural Komplikasyonlarin Değerlendirilmesi

Yazarlar: Emrah Erdoğan, Rezzan Deniz Acar, Murat Çap, Tuba Unkun, Cem Doğan, Zübeyde Bayram, Büşra Güvendi, Ahmet Karaduman, Özgür Yaşar Akbal, Ali Karagöz, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
14:34 ~ 14:42 Sözlü Oturum 3 SB-12 16 Transcatheter aortic valve replacement in Large Anulus: Early results of single institution experience

Yazar: Gönül Zeren
14:42 ~ 14:50 Sözlü Oturum 3 SB-18 47 No-reflow Gelişen Hastanın İntrakoroner Adrenalin ile Başarılı Tedavisi

Yazarlar: Kenan Demir, Abdullah Tunçez
15:10 ~ 15:20 Sözlü Oturum 4 SB-13 18 Transkatater aort kapak implantasyonu (TAVİ) yapılan hastalarda kanama ve vasküler komplikasyonlar açısından perkütan ve cerrahi yaklaşımın karşılaştırılması

Yazar: Koray Demir, Adem Atıcı
15:20 ~ 15:30
Sözlü Oturum 4 SB-14 19 Crp Albumin Oranının ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüslü Hastalarda Mortalite ile İlişkisi

Yazar: Kamuran Kalkan
15:30 ~ 15:40
Sözlü Oturum 4 SB-15 20 Kontrast Nefropati Gelişimi Tahmininde Syntaks skor 2, Zwolle ve Cadillac Skorlarının Karşılaştırılması

Yazar: Uğur Aksu
15:40 ~ 15:50 Sözlü Oturum 4 SB-16 22 Koroner yavaş akışta TIMI kare sayısı ile IMA korelasyonu: tedavi için bir rehber olabilir mi?

Yazar: Naci Babat
15:50 ~ 16:00 Sözlü Oturum 4 SB-17 23 STEMI Hastalarında Risk Skorlarının Restenoz Gelişimini Öngörmede Yeri

Yazar: Emrah Aksakal
 
08:00 ~ 09:10
Kabul veya ret: Tüm mesele bu!
Başkanlar: Mustafa Sağlam, Hüseyin Şenocak
08:00 ~ 08:15
Kabul edilebilir bir yazı hazırlama
Konuşmacı: Can Yücel Karabay
08:15 ~ 08:30
Editör görüşü; üzülerek bildirmek istiyorum ki…
Konuşmacı: Bilgin Timuralp
08:30 ~ 08:45
Maliyet - etkinlik çalışmalarını nasıl yorumlayabilirim?
Başkan: Yücel Balbay
Konuşmacı: Uğur Önsel Türk
08:45 ~ 09:10
Meta-analizler
Başkanlar: Ertuğrul Okuyan, Sami Özgül
08:45 ~ 09:00
Meta-analiz: anlama ve yorumlama
Konuşmacı: Barış Güngör
09:00 ~ 09:10
Network meta-analiz
Konuşmacı: Can Yücel Karabay
09:10 ~ 09:20
Tartışma
09:20 ~ 09:30
KAHVE MOLASI
09:30 ~ 10:20
Klinik çalışmalarda tuzaklar & tartışmalı konular
Başkan: Kamber Kaşalı, Cem Barçın
09:30 ~ 09:40
Dikotomani: İstatistiksel tanı ve metodolojik tedavi
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
09:40 ~ 09:50
Kovaryet ayarlama: Propensity skor yöntemleri
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
09:50 ~ 10:00
Kayıp veri: İmputasyon veya ihmal
Konuşmacı: Arzu Kalaycı
10:00 ~ 10:10
Bazale göre değişim ve tekrarlayan ölçümler
Konuşmacı: Yavuz Karabağ
10:10 ~ 10:20
Sağkalım analizi
Konuşmacı: Vecih Oduncu
10:20 ~ 10:30
KAHVE MOLASI
10:30 ~ 11:30
Bazı köşetaşı çalışmalar üzerine beyin fırtınası-4
Başkanlar: Ertan Ural, Bülent Mutlu
Panelistler: Tolga Aksu, Özcan Özeke, Erkan Baysal, Emre Aslanger, Taylan Akgün, Taner Ulus
11:30 ~ 12:00
Benim istatistik yöntemim - Neden, ne zaman, nasıl, hangi?
Panelistler: Feyzullah Beşli, Mustafa Çetin, Uğur Aksu
12:00 ~ 13:00

Başkanlar: Cihangir Kaymaz, Muzaffer Değertekin
Konuşmacı: C. Michael Gibson
13:00 ~ 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 ~ 15:00
Klinik çalışmaların yürütülmesi: Farklı görüşler
Başkanlar: Nihal Özdemir, Serdar Sevimli
14:00 ~ 14:15
Klinik çalışmalar: Araştırmacı gözü ile
Konuşmacı: Mehmet Birhan Yılmaz
14:15 ~ 14:30
Klinik çalışmalar: Endüstri gözü ile
Konuşmacı: Ali Oktay Olcay
14:30 ~ 14:45
Klinik çalışmalar: TİTCK gözü ile
14:45 ~ 14:55
Tartışma
14:55 ~ 15:05
KAHVE MOLASI
15:05 ~ 16:30
Proje geliştirme
Başkanlar: Işık Tuğlular, Muzaffer Değertekin
15:05 ~ 15:20
Dijital sağlık
Konuşmacı: Ahmet İlker Tekkeşin
15:20 ~ 15:35
Etik kurul dosyası hazırlama
Konuşmacı: Uğur Önsel Türk
15:35 ~ 15:50
TÜBİTAK projesi nasıl yazılır?
Konuşmacı: Bora Garipcan
15:50 ~ 16:05
Horizon 2020 projeleri
Konuşmacı: Yasemin Erdal
16:05 ~ 16:15
Tartışma
16:15 ~ 16:30
KAHVE MOLASI
16:30 ~ 17:30
Benim istatistik yöntemim - Neden, ne zaman, nasıl, hangi?
Panelistler: Mustafa Çetin, Feyzullah Beşli, Uğur Aksu
17:30 ~ 17:50
Araştırmacıların başlattığı çalışmalar: diğer çalışmalardan farklı mı?
Başkan: Ayça Boyacı
Konuşmacı: Uğur Önsel Türk
17:50 ~ 18.15
Eve dönüş mesajları & Gelecek beklentileri
18:15 ~ 18:30
Akılcı İlaç Sunumu
Konuşmacı: Hüseyin Şenocak


SALON 2

Oturum Saati Oturum Adı Bildiri Numarası Referans No Oturum Başlığı
09:30 ~ 09:40
Sözlü Oturum 5 SB-20 24 VVI ve DDD Modunda Sağ Ventriküler Apikal Kalıcı Pacemaker İmplante Edilen Hastaların İşlem Öncesi,1. Hafta ve 2. Ayda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyografik Speckle Tracking Yöntemiyle Analiz Edilmesi

Yazarlar: Atilla Koyuncu, Bümyamin Şan, Elnur Elizade, Ali Metin Esen
09:40 ~ 09:50
Sözlü Oturum 5 SB-21 26 Adenotonsillektomi Operasyonunun, Adenotonsiller Hipertrofisi Olan Çocuklarda Pulmoner Arter Basıncı Üzerine Etkisi

Yazar: Fazıl Emre Özkurt
09:50 ~ 10:00
Sözlü Oturum 5 SB-22 28 Propranolün Pediatrik Kapiller Hemanjiom Tedavisinde Etkinliği

Yazar: Selahattin Balsak
09:50 ~ 10:00 Sözlü Oturum 5 SB-23 30 Reproducibility of Tilt Table Test; a single center study

Yazar: Çayan Çakır
10:10 ~ 10:20 Sözlü Oturum 5 SB-24 33 Long-Term Mortality Among Juxta-Renal-Aortic Occlusion Patients

Yazar: Hacer Ceren Tokgöz
10:30 ~ 10:40
Sözlü Oturum 6 SB-25 34 ICD ya da CRT-D’si olup defibrilatör şoku ya da konjestif kalp yetersizliği ile koroner yoğun bakıma yatırılan hastalarda MELD-Xİ skorunun hastane içi ve 1 yıllık mortaliteyi öngörmedeki rolü-Retrospektif tek merkez deneyimi

Yazar: Orçun Çiftci, Bülent Özin
10:40 ~ 10:50
Sözlü Oturum 6 SB-26 36 İzole koroner arter ektazisinde ortalama trombosit hacmi seviyeleri

Yazar: Sadettin Selçuk Baysal
10:50 ~ 11:00
Sözlü Oturum 6 SB-27 40 Yüksek Prokalsitonin Düzeyleri Enfektif Endokardit Hastalarında Hastane içi Ölüm ile İlişkilidir

Yazarlar: Veysel Özgür Barış, Serkan Asil, Hatice Taşkan, Özkan Eravcı, Muhammet Geneş, Murat Çelik, Cem Barçın
11:00 ~ 11:10 Sözlü Oturum 6 SB-28 42 İleri mitral yetersizliği hastalarında miyokard enerji tüketimi ile NT-proBNP ilişkisi

Yazar: Hicaz Zencirkıran Ağuş
11:10 ~ 11:20 Sözlü Oturum 6 SB-29 46 Hipertansif Retinopati İle Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı Arasındaki İlişki

Yazar: Işıl Kutlutürk Karagöz
14:00 ~ 14:10 Sözlü Oturum 7 SB-30 49 ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüs Hastalarında TIMI, Zwolle ve CADILLAC Risk Skorlarının Atrial Fibrilasyon Gelişimi ile İlişkisi

Yazar: Oktay Gülcü
14:10 ~ 14:20
Sözlü Oturum 7 SB-31 51 Kardiyak Sempatik Aşırı Aktivitenin Kardivovasküler Hastalıklar ile İlişkisi

Yazar: Furkan Yetmiş, Kadir Uğur Mert, Gurbet Özge Mert, Muhammet Dural
14:20 ~ 14:30
Sözlü Oturum 7 SB-32 53 Yardımcı Üreme Teknolojisi İle Oluşan Tekil Gebeliklerde Gelişen Hipertansif Hastalıkların Obstetrik Ve Perinatal Sonuçları

Yazar: Alparslan Deniz
14:30 ~ 14:40 Sözlü Oturum 7 SB-33 56 Pulmoner emboli vakalarında klinik, laboratuar bulgularının ve Prokalsitonin değerinin erken tanı ve mortaliteye etkisi

Yazar: Akif Nuri Doğan
14:40 ~ 14:50 Sözlü Oturum 7 SB-34 59 Paroksismal atriyal fibrilasyon olan veya olmayan prematür atriyal vurulu hastalarda otonom sinir sistemi etkisinin değerlendirmesi

Yazar: Mustafa Öztürk
15:05 ~ 15:15 Sözlü Oturum 8 SB-35 60 Tibia kırıklarının intramedüller çivi ile tedavisi sonrası sık görülen bir komplikasyon olan diz önü ağrısının yaşam tarzı ile ilişkisi

Yazarlar: Serda Duman, Hanifi Uçpunar
15:15 ~ 15:25
Sözlü Oturum 8 SB-36 64 The relationship between ventricular tachycardia and fibrillation occurring within the first 48 hours in patients with acute ST segment elevation myocardial infarction and in-hospital mortality and cardiopulmonary arrest

Yazarlar: Evliya Akdeniz, Barış Şimşek, Veysel Ozan Tanık, Mehmet Saygı, Levent Pay, Kemal Emrecan Parsova, Furkan Durak, Ahmet Çağdaş Yumurtaş, Osman Uzman, Duygu İnan, Duygu Genç, Can Yücel Karabay
15:25 ~ 15:35
Sözlü Oturum 8 SB-37 38 Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Sağ Atrium Dilatasyonu Atriyal Fibrilasyon ile İlişkilidir

Yazarlar: Veysel Özgür Barış, Hüseyin Göksülük, Cansın Tulunay Kaya, Çetin Erol
15:35 ~ 15:45 Sözlü Oturum 8 SB-38 39 Ambulatuar Kan Basıncı Değişkenliği ilePlazma Aterojenik indeks Arasındaki İlişki

Yazarlar: Veysel Özgür Barış, Serkan Asil, Özkan Eravcı, Murat Çelik, Hatice Taşkan, Muhammet Geneş, Cem Barçın